I Subshore har vi utarbeidet og implementert rutiner for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Det er gjennomført, og vil kontinuerlig gjøre så, aktsomhetsvurderinger basert på risiko, forholdsmessighet og prioriteringer. Videre oppnår vi formålet med loven, gjennom å sikre åpenhet for hvordan vi som virksomhet håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ved å gjøre vår rutine åpent tilgjengelig gjennom vår nettportal. Her vil vi også hvert år presentere en oppsummering av arbeidets gang.

Fakta

Kontaktperson

Daglig Leder
917 44 100

Andre referanser og rapporter

Hovedrapport

Klima og miljørapport 2021

plants-fresh-water-drops-garden-260nw-627131453
Referanse

NorSea Logistic – Stordbase

NorSea_PT220321_DJI_0800