Subshoreskolen

Vårt mål er å bli regionens foretrukne og trygge valg som kompetansepartner.

Vi skal til enhver tid videreutvikle oss gjennom fokus på kontinuerlig forbedring. Dette inkluderer også forbedringer basert på tilbakemelding fra våre kursdeltagere. Målet vårt er å sikre høy kvalitet på kursinnhold, gjennomføring og opplæring, for å kunne stå bak vårt motto;

– et trygt valg for en sikrere arbeidsdag

All vår opplæring, det være seg både dokumentert opplæring og sertifisert opplæring, skal gjennomføres av utdannende instruktører, og med opplæringsplaner som er utvidet i forhold til det minimum som er standardisert og lovpålagt.

Alle våre instruktører har gjennomgått særskilt sertifisert instruktøropplæring i alle kursene de har ansvar for. De har utdanning i pedagogikk, og har gjennomgått egne eksterne instruktørkurs med bestått eksamen, i alle kurs Subshoreskolen tilbyr. I tillegg er alt kursinnhold som innehar elementer av kran og løft, utvidet og kvalitetssikret at vår Sakkyndige kontrollør på kraner og løfteinnretninger.

Det betyr at vi også alltid har praksis på kurs man ellers kan oppleve at innehar kun teoretisk opplæring. Eksempelvis på fallsikring, der vi har utarbeidet en egen praksismodul, for å gjøre kursdeltagerne kjent med utstyr og spesielle situasjoner som innehar elementer av fare.

For varme arbeider er instruktørene utdannet og godkjent gjennom egen godkjenningsordning hos Norsk Brannvernforening.

All sertifisert og dokumentert opplæring skjer etter opplæringsplaner utarbeidet og godkjent av Noorsi, LSI og KTF (Kranteknisk Forening). Dette sikrer at opplæringen er i henhold til bransjens strengeste retningslinjer og gir våre kursdeltagere garanti for innhold av høy kvalitet. Våre kurs skal gi deg de beste forutsetningene for kunne å jobbe sikrere, håndtere utstyr og kjøretøy på en forsvarlig måte og dermed oppnå en tryggere arbeidshverdag. Samtidig stiller også våre kurs høye krav til deg som kursdeltager, der årvåkenhet, engasjement og det å være «dønn til stede» under selve kursene er en nødvendighet for å kunne bestå eksamen, både teori og praksis, som alle våre kurs avsluttes med.

Dette er måten vi jobber på, og skal jobbe på.

Opplæringsmetodikken og våre interne krav skal sikre at vi ligger i forkant av de endringene vi alle påvirkes av. Det være seg rammebetingelser og krav satt av regelverk, lovgivende myndigheter, de krav som settes av de ulike bransjene våre kursdeltagere jobber innenfor, eller de kravene vi setter til hverandre for å unngå skader, uhell og utslipp til miljø.

Dette er vår måte å sikre at kurs gjennom Subshoreskolen skal være et trygt valg for deg som kursdeltager. Et trygt valg for en sikrere arbeidsdag.

Dette er vår forpliktelse overfor alle kursdeltagere i Subshoreskolen.

Galleri

Våre tjenester

Kontaktperson

Prosjektleder/Sakkyndig Kontrollør
920 21 810
Driftsleder/Kursinstruktør
471 78 997
Daglig Leder
917 44 100

Sertifiseringer