Sakkyndig virksomhet

Periodisk kontroll av kraner og løfteutstyr

Subshore har kompetansekategori S1 og uavhengighetstype A og utfører periodisk kontroll av arbeidsutstyr for all landbasert virksomhet, skip og offshore.

Vi kan bistå alle typer bedrifter med sakkyndig kontroll, inkludert merking, dokumentasjon og sertifisering i henhold til gjeldende regelverk og standarder, så som Maskinforskriften, NORSOK, DNV, ILO, ISO, m.f.

Krav om periodisk sakkyndig kontroll

I henhold til Forskrift nr. 1357, Utførelse av arbeid, er det krav om periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr, som kraner og løfteutstyr, gaffeltrucker, personløftere, masseforflytningsmaskiner, hengestillas, byggeplassheiser og scene/studioutstyr.

Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr skal utføres:

  • Hver 12. måned
  • Når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv eller helse når det skal tas i bruk igjen
  • Når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd med hyppigere kontroll
  • Når arbeidsutstyret har vært utsatt for betydelig overbelastning, og etter større reparasjoner eller ombygginger.

Inspekson av stiger og reoler
Vi utfører periodiske kontroller av stiger og reoler etter krav fra myndigheter og gjeldende standarder for utstyret og dokumenterer funn med bilder.
Dette gjelder både sakkyndig kontroll av studio- og scenerigger og kontroll iht. internkontrollforskriften.

For å ivareta sikkerheten til brukere er det krav til periodiske kontroller.
Vi tilbyr periodiske kontroller, serviceavtaler og reparasjoner.

Vi er godkjent sakkyndig virksomhet i følgende kontrollgrupper for arbeidsutstyr: Se oversikt

Full kontroll med Onix

Vi bruker ONIX, en nettbasert database der alle sertifikater, bruksattester og tekniske dokumenter registreres/lagres. Dette gir umiddelbar tilgang på data og det blir lettere å etterleve myndighetskrav til dokumentasjon, samt unngå bruk av defekt utstyr.

Våre tjenester

Kontaktperson

Prosjektleder/Sakkyndig Kontrollør
918 75 040
Daglig Leder
917 44 100

Sertifiseringer

Referanser

Utvalgte referanser under

Sakkyndig virksomhet: