Demolering, miljøsanering

Subshore har gjennom flere år bygget opp kompetanse på service og tjenester innenfor gjenvinning av offshore installasjoner. Som underentreprenør og samarbeidspartner til de største norske aktørene innenfor fjerning- og gjenvinningsprosjekter, besitter vi nå en unik kompetanse og kapasitet på dette området.

Vi innehar Sentralgodkjenning som utførende innenfor fagområdet riving og mijøsanering. I tillegg er vi godkjent Asbestvirksomhet via Arbeidstilsynet, for både utvendig og innvendig arbeid.

Vi har også utviklet en utslippsfri og helt miljøvennlig måte å fjerne scale/norm i foringsrør, o.l., til det sterkt voksende markedet på plugging og forlating (Well P&A) av brønner offshore. Er dette et aktuelt område for din bedrift, ta kontakt med oss for en presentasjon og fullskala demonstrasjon på vår metode og vårt utstyr.

Vårt personell er tilgjengelig for de fleste faser i et gjenvinningsforløp offshore og onshore. Vi har erafaring fra EDC (fjerning av farlig avfall, hydrokarboner og kjemikalier) samt forberedelse for fjerning offshore der våre spesialbygde induksjonsuniter blottlegger kuttsoner, på en kostnadseffektiv måte.

I tillegg har vi bred erfaring fra selve gjenvinningsfasen av offshorestrukturene på land, der vi har stor kapasitet på erfarne spesialarbeidere samt ulikt utstyr som kan benyttes for å oppnå størst mulig miljøvennlig gjenvinning, på den mest kostnadseffektive måten. Våre spesialister har nødvendige sertifiseringer og godkjenninger for arbeid med farlig avfall som asbest og radioaktivt material. Vi har egen strålevernsansvarlig i Subshore, som påser at valg av metoder og sikring av arbeidet utføres på en tilfredsstillende og trygg måte. Videre har personellet erfaring med alle faser og metoder innenfor deponeringsdelen av gjenvinningen. Termisk skjæring, maskinførere, front running, fjerning av norm, trygg fjerning av konstruksjonsdeler som inneholder asbest/fibre, samt rengjøring av rør for enklere fjerning.

Vi kan også påta oss større arbeider med asbest innenfor andre deler av industrien. Større renoveringer av bygg, fjerning av asbestholdige rør i grunn, m.m. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en befaring eller assistanse i noen av dine prosjekter.

Våre tjenester

 • Tørrisrengjøring av rør
 • Asbestsanering
 • Oljesanering/drenering av systemer
 • Rengjøring av rør (flushing)
 • Fjerning av farlig avfall
 • Fjerning av lavradioaktiv avleiring i karbonførende utstyr (LRA) ved hjelp av flushing/tørrisblåsing/hydrocleaning
 • Fjerning av alle typer overflatebehandling ved bruk av induksjon/hydrocleaning /tørrisblåsing
 • Kutting av strukturer ved bruk av plasmakuttere og lansebrennere (map)
 • Rigging og krandirigering
 • Kartlegging av farlig avfall
 • Engineering og planlegging av nedbrenning.
 • Arbeidsledelse
 • HMS inspektører
 • Strålevernskordinator

Galleri

Våre tjenester

Kontaktperson

Prosjektleder/Sakkyndig Kontrollør
920 21 810
Daglig Leder
917 44 100

Sertifiseringer

Referanser

Utvalgte referanser under

Demolering, miljøsanering:
Aker Solutions Stord