Bemanning

Subshore har gjennom sine fagområder og erfaring fra egen fabrikasjon, installasjon og prosjekter i egenregi, god erfaring på en rekke områder.

Denne erfaringen fra egen virksomhet drar vi også nytte av når vi leverer ressurser til våre samarbeidspartnere. Vi mener forståelsen for ressursleveranser, kompleksiteten i prosjekt og hvordan man kan gi riktig opplæring gjennom både teori og praksis i forkant av mobiliseringer, vil gi de beste resultatene både hva angår produktivitet og HMS. 

Vi kan støtte dine prosjekter med fagarbeidere, formenn og arbeidsleder innenfor de fleste fagområdene i industrien.

Med våre heleide datterselskaper i Litauen og Romania, hvor vi også har ingeniøravdelinger samt fabrikasjon, oppnår vi stor kapasitet og fleksibilitet, og kan oppbemanne med flere hundre fagressurser på relativt kort tid.

Gjennom Subshoreskolen, som er vår sertifiserte opplæringsvirksomhet, sørger vi også for at vårt personell alltid har sertifisert- og dokumentert opplæring, i henhold til norske krav og standarder. 

Som en industriell multipartner, dekker vi blant annet følgende områder:

 • Arbeidsledelse innenfor alle fagområdene
 • Sveisere
 • Industrirørleggere
 • Platearbeidere
 • Industrimekanikere
 • NDT/Sveiseinspektører
 • Trykktestere
 • Kranførere
 • Lager og logistikk
 • Stillasmontører
 • Riggere
 • Brannvakter og entring
 • Servicepersonell
 • Isolasjon
 • Overflatebehandling
 • Arkitekt
 • Elektro og instrument
 • HVAC
 • Cleaning
 • Tørrisblåsing

Vår totalkapasitet på ressurser er 500+, avhengig av den totale oppdragsmengden til enhver tid. 

Vi har site testing med 3. parts inspektører og/eller inspektører fra våre samarbeidspartnere, på de fleste disipliner, både i Litauen, Romania og Norge. Godkjent site testing på isolasjon samt overflate i henhold til Norsok M-501. I tillegg har vi opplæring og site testing på boltetrekking i henhold til NS-EN 1591-4.

Vi kan også skreddersy ulike løsninger til andre fagområder, eller generelt for å gi støtte til deres industrielle produksjon. Har du en utfordring med tilgang på ressurser, eller et annet behov du ønsker å få dekt, er vi alltid åpen for å finne løsninger på dette. Vi kan også støtte våre samarbeidspartnere med ingeniører. Les mer om dette her – Ingeniørtjenester.

Vår fleksibilitet og ønske om å skape samarbeidende arbeidspartnerskap med våre kunder, skal gi de beste forutsetningene for gode resultater. Vi ønsker å dele kunnskap og læring med alle, og vil du samarbeid med oss, ta kontakt, så finner vi gode løsninger sammen.

Galleri

Våre tjenester

Kontaktperson

Markeds- og rekrutteringsansvarlig
996 47 094
Daglig Leder
917 44 100

Sertifiseringer