NorSea Logistic – Stordbase

NorSea Stordbase har sine 1981 hatt aktivitet innenfor logistikk, basetjenester, terminal- og havnetjenester og har utviklet et høyt kunnskaps- og kompetansenivå, i nært samarbeid med selskaper som leverer utstyr og tjenester til olje- og gassindustrien i Nordsjøen. I tillegg har Stordbase tilegnet seg kompetanse innen fornybar energi, gjennom Hywind Scotland Pilot Park. 

Subshore har siden 2013 hatt et tett og utviklende samarbeid med Stordbase. I dette samarbeidet gir vi Stordbase en fleksibilitet i tilgangen på spesialarbeidere og fagoperatører, som sikrer Stordbase sin konkurransekraft og gjennomføringsevne, spesielt inn mot de oppdragene som en prosjektspesialisert terminal- og havnetjeneste må ha.  

Våre hovedaktiviteter og tjenester i samarbeidet med NorSea:

  • Fagarbeidere og spesialarbeidere innenfor lager, logistikk, forsyningstjenester samt fabrikasjon
  • Rammeavtale på kurs og opplæring, både dokumentert og sertifisert
  • Skreddersydde bedriftsinterne kurs
  • Eget opplæringsprogram i samarbeid med NorSea Logistic for å øke realfagskompetansen

I Subshore setter vi stor pris på alle samarbeid som i bunn har en felles forståelse for at vi blir bedre sammen. En felles forståelse for at vi alle har kompetanse som kan benyttes for å gjøre hverandre gode. 

Med dette som ønskede og omforente grunnprinsipper i samarbeidet mellom oss og NorSea, er vi stolte av at vi i fellesskap fremdeles utfordrer hverandre, med det mål om å bli bedre, jobbe enda tryggere, ivareta behovet for økt miljøaspekt og bærekraft i alt vi gjør, samt at vi fortsetter å skape verdier internt og eksternt.

Galleri

Fakta

Startet
2013
Klient
NorSea Logistic

Kontaktperson

Daglig Leder
917 44 100
Markeds- og rekrutteringsansvarlig
996 47 094

Andre referanser og rapporter

Referanse

NorSea Logistic – Stordbase

NorSea_PT220321_DJI_0800
Hovedrapport

Klima og miljørapport 2021

plants-fresh-water-drops-garden-260nw-627131453