Identitet og samfunnsengasjement

Vi har i vår visjon, og videre forankret i vårt verdigrunnlag, at vi skal forsøke å utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet, samt at det å bry seg på generell basis, skal ligge i ryggmargen hos alle i selskapet vårt.
«Du er ikke dyktig hvis du ikke evner å bruke dyktigheten din til å gjøre andre dyktige også!»

Dette er synliggjort gjennom «bry deg» og postulatene våre, som vi daglig jobber med å oppfylle.

  • vær positiv
  • støtt andre
  • ta initiativ
  • del kunnskap
  • gi anerkjennelse

Vi er spesielt opptatt av barn og unge i det sponsorsamarbeidet vi involverer oss i.

Og, vi er opptatt av mennesket i oss, og de grunnleggende verdiene som betyr noe når vi sammen skal bygge et varmt, inkluderende og sterkt samfunn.

Vi ønsker også å bygge bærekraftige samfunn, nå og for dem som kommer etter oss. Våre bærekraftsmål tilkjennegir de kravene vi skal leve opp til hos oss selv, og de samme verdiene er vi på jakt etter hos de vi vil samarbeide med.

Vi er derfor på jakt etter de menneskene, de lagene, og de organisasjonene, som strekker seg langt for å gjøre hverandre gode, de som er med på å bygge gode lag, og som er med på å bidra til å realisere nullutslippssamfunnet.

«Du er ikke dyktig hvis du ikke evner å bruke dyktigheten din til å gjøre andre dyktige også!»

Robotklubben – læring gjennom lek

Nye teknologiske endringer vil få betydelig innvirkning på hvordan vi skal lære i fremtiden. Disse endringene vil også forandre hvordan vi forbereder barn og unge til å lykkes. For skolene våre er det vår ærlige oppfatning og mening at det er viktig å gå over fra å fokusere på kunnskapslære, til å fokusere på flere ferdigheter, slik at vi også ender opp med å bygge selvtillit i selve læringen. Engasjerende, praktisk og leken læring, er en av de måtene lærere kan hjelpe barn å nå dette målet på. Derfor er også en av de viktigste grunnsteinene i kulturen i Robotklubben, at vi skal legge til rette for å bygge selvtillit hos de som deltar i vår klubb, gjennom følgende prinsipper:

Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.
Innvirkning: Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.
Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter.
Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
Moro: Vi har det gøy!

Les mer om Robotklubben her.

«Bry deg»-filmene våre

Ta deg gjerne tid til å se våre «bry deg»-filmer, for å bli mer kjent med vårt verdigrunnlag. Etter å ha sett filmene får du kanskje lyst til å fortelle oss en historie som du har, og som kan være med å inspirere oss i arbeidet videre. Eller kanskje har, eller får du, en ide om hvordan du, ditt lag eller din organisasjon kan samarbeide med oss i Subshore, for å nå et felles mål, der vi sammen utgjør en forskjell i lokalsamfunnet.

Se også filmen, Det friviljuge hjartet, om viktigheten av frivilligheten og hvorfor næringsliv og frivillighet er avgjørende for hverandre. Uten frivilligheten skaper vi ikke bo- og blilyst, som er grunnlegende faktorer for et godt, trygt og inkluderende samfunn.

Sponsorstøtte

Vi tror sterkt på at fremtidens vinnere i næringslivet, så vel som i livet ellers, er de som evner å bygge gode lag. De som evner å sette vi og oss, foran meg og mitt. Vi hører gjerne fra deg, hvis du og/eller ditt lag/din organisasjon har planer som vil bidra til  å oppfylle et eller flere av følgende mål;

– å bidra til å realisere nullutslippssamfunnet
– å oppnå en sterkere lagbygging
– å utvikle eller styrke fellesskapet for barn og unge på Stord og Fitjar gjennom å gi trygghet, skape muligheter, inkludere, oppnå likeverd og å være støttende og samlende voksne

Er dette mål som ditt lag eller organisasjon også har, så kontakt oss ved å bruke skjemaet på denne siden. Sammen kan vi utgjøre en forskjell.

Se bilder fra personer, lag og foreninger vi samarbeider med