For Renevo har Subshore bidratt i planlegging og bygging av verdens mest innovative biogassfabrikk. Subshore har hatt prosjekterende og utførende ansvar på alle byggene til Renevo. I tillegg har vi bistått med annen engineering samt installasjon og commissioning på prosessanlegget til fabrikken.

Alt stål til bygninger og annet utstyr er prefabrikert hos oss selv gjennom Subshore Litauen, for så å bli levert og ferdig montert på Stord.

Renevo vil produsere Bio-LNG, Bio-CO2 og Biogjødsel i sin fabrikk. Det er teknologi fra norske Antec Biogas samt franske Cryo-Pur som er benyttet i anlegget, og Subshore har opparbeidet seg en unik kompetanse gjennom dette prosjektet. Vi ser frem til å bidra i arbeidet med nye etableringer hos Renevo.

Subshore har bidratt med følgende ressurser og tjenester til Renevo

  • Prosjektering
  • Detalj engineering
  • Prefabrikasjon av stål, stålbygg samt utstyrsfundamenter
  • All installasjon og sluttføring av haller og bygninger
  • Installasjonsarbeider av prosessutstyr
  • Commissioning
  • Rørarbeid (prefab samt siterun)
  • Elektro
  • Sveising
  • Isolasjon og overflate

Anlegget til Renevo produserer 60 GWh LBG (Liquified Biogas), i tillegg til biogjødsel og Bio-CO2. Fabrikken kombinerer det ypperste av prosess- og digitalteknologi, og representerer det mest avanserte og bærekraftige innen produksjon av disse produktene. Produksjonen baserer seg på 55.000 tonn substrat, 77% fra lokale bønder og 23% fra oppdrettsnæringen. Her rendyrker man den sirkulære bioøkonomien, der avfallsstrømmer fra andre næringer nyttiggjøres som en verdifull ressurs, samtidig som man effektivt trekker utslipp fra flere verdikjeder. 

Gjennom dette oppnår fabrikken et totalt utslippsregnskap som er lavere enn null, med det formidable resultatet av en reduksjon på hele 143%.

Vi i Subshore er særs stolte over å ha fått lov til å være med på å utvikle og gjennomføre dette prosjektet. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ser en mulighet for at vi sammen kan løse dine ideer eller prosjekter. 

Vi er et team sammensatt av kompetanse og erfaring fra mange ulike områder, og vil gjerne bistå om mulig.

Galleri

Fakta

Startet
2019
Klient
Renevo

Kontaktperson

Prosjektleder/Sakkyndig Kontrollør
920 21 810
Daglig Leder
917 44 100

Andre referanser og rapporter

Hovedrapport

Klima og miljørapport 2021

plants-fresh-water-drops-garden-260nw-627131453
Hovedrapport

Åpenhetsloven

pexels-photo-1194775