Om Subshore
Subshore er en multiindustriell selskapsgruppe med hovedkontor på Stord. Vi leverer høyt kvalifisert personell og tjenester til både prosessindustrien, skipsverft, skipsindustrien, offshoreverft og elektro, i tillegg til fornybare industrier. Subshore har datterselskaper i Litauen og Romania, der vi har egne prefabrikasjonsverksteder og ingeniøravdelinger.

Subshore ble etablert i 2013 og har hovedkontor på Stord, midt i Norges petromaritime industri, som også er Norges mest spennende region for utvikling og utforming av den grønne fremtiden. På Stord finner du vår hovedadministrasjon, prosjektengineering og utstyrspool. Her har også Subshoreskolen sine fasiliteter for både teori og praktisk øving. I Klaipeda i Litauen har Subshore kontorer, fabrikasjonsfasiliteter og et trenings- og testanlegg. Vårt kontor i Romania finner du i den flotte byen Mangalia, 55 km sør for Constanta. Her har vi administrasjon og testfasiliteter, som betjener spesielt våre ansatte fra Romania og Bulgaria.

Over 800
Ansatte og KAPASITET
omsatt for
387 millioner
186,9 millioner
Tilført lokal kjøpekraft

Strategi

Med økende globalt fokus på bærekraft og energiomstilling, gjennomgår subsea-, onshore- og offshoreindustrien endringer. Denne nye tiden krever enda mer kunnskap, kreativitet og smart tenkning.

Subshore står klar til å hjelpe industrier med å utforske mulighetene som disse endringene gir, og kan bidra til innovasjon med vår ekspertise og erfaring. Vi tar sikte på å møte industriens økende behov for økonomiske, miljømessige og sosialt ansvarlige tjenester.

Identitet og samfunnsengasjement

For å kunne betjene våre kunder best mulig – og for å sikre et utviklende, proaktivt og inkluderende arbeidsmiljø som fremmer engasjement, arbeidsglede, kvalitet på alle nivåer og en sterk HMS-kultur, fungerer vårt “bry deg”-tankesett som viktige retningslinjer for alle ansatte og ledere. Både for vår daglige drift, men også for vårt samfunnsansvar.

Være positiv! – Støtt andre! – Ta initiativ! – Del kunnskap! – Gi anerkjennelse!

Bry deg!

Identitet og samfunnsengasjement

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Rett fokus

HMSK er vår hovedoppgave og forpliktelse, og gjennom all vår virksomhet har vi stort fokus på null skader på mennesker, utstyr, materialer og miljø, i tillegg til høy grad av kundetilfredshet og effektiv drift.

Styringssystem

Vårt kvalitetssikrings- og internkontrollsystem er revidert og godkjent av eksternt sertifiseringsorgan akkreditert i henhold til Akkrediteringsomfang for MSYS 021. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015 (ledelsessytem for kvalitet), ISO 14001: 2015 (ledelsesystem for miljø) og er i overenstemmelse med ISO 45001:2018 (ledelsessystem for arbeidsmiljø).

For å sikre etterlevelse av disse standardene gjennomgår vi årlige revisjoner, og vi jobber systematisk og kontinuerlig for å forbedre HMS-ytelsen vår, samt øke leveringspresisjon og kvalitet på de produkter og tjenester vi leverer, i henhold til interne og eksterne krav.

Bærekraft

Verden står overfor store klima- og samfunnsutfordringer, med overforbruk av ressurser. Vi har alle en felles forpliktelse for en planet som er i balanse og at den blir minst mulig påvirket av våre aktiviteter. Dette er et ansvar Subshore tar på største alvor. Bærekraft og miljøforpliktelser er derfor helt grunnleggende for all drift og utvikling i vårt daglige virke, i  tillegg til at det er førende ved innovasjon og implementering av nye teknologier og prosedyrer.

FNs mål for bærekraftig utvikling skal derfor være en del av vår kultur, og tilkjennegis gjennom alle aktiviteter vi foretar oss i vårt virke.