Fremhevet

Energifremtiden skal bygges av industrikompetanse

Subshore har sterke røtter i den lokale industrikompetansen som opp gjennom årene har stått sentralt for levering av tjenester og løsninger til en rekke viktige prosjekter innen offshore-, olje- og gassnæringen.

Med base på Stord, men med medarbeidere fra mange land, har vi samlet opp en mangfoldig kompetansebase som vi er stolte av. Denne kompetansen opplever vi blir mer og mer etterspurt til fornybare prosjekter, sier gründer Atle Wigum.

Vår filosofi er enkel. Vi skal være en industriell mulitipartner Vi skal gjennom vår kompetanse og fleksible løsninger gi gjennomføringskraft til prosjekter hos våre kunder. Vi tror genuint på å gjøre hverandre gode, og gjennom samhandling vil vi styrke både gjennomføringsevne og måloppnåelse, samtidig som vi legger til rette for det beste arbeidsmiljøet. Med dette som styrke, var det spennende når RENEVO ønsket å ha oss med på å bygge en biogassfabrikk som kunne skape et paradigmeskifte innen biogassbransjen. RENEVO har som mål å utvikle biogassanlegg som industrialiserer denne bransjen. Dette er en enestående mulighet for oss til å bidra med vår kompetanse til realisering av en fremtidsrettet visjon, med så sterkt fotavtrykk for samfunnet, sier han.  

I utgangspunktet er ikke bygging av industribygg og fasiliteter til landanlegg noe nytt for oss. Det å skape helhetlige fasiliteter der prosessteknologiene preger anlegget ved optimalisering av arealbruk – er en viktig og riktig måte å tenke på, for å få minimalisert fotavtrykket, og har vært en spennende del av totalprosjektet. Fasilitetene er effektivt integrert med den daglige logistikken av råstoff og substratlevering, noe som er sentralt i et velfungerende biogassanlegg.

Multidisipline løsninger for prosjektgjennomføring

Solid prosjektgjennomføring er selve kjernen i verdiskapingen fra prosjekter. Subshore har levert fleksible kompetanseløsninger til biogassanlegget innen en rekke disipliner til hele anlegget, inkludert sammenstilling av utstyr, tanker og komponenter. I tillegg har Subshore stått for design, styrkeberegning, prefabrikasjon og montering av alle hallene i biogassfabrikken vår. Subshore sin fabrikasjon og strømlinjeformede montering, har gitt oss skreddersøm tilpasset vårt behov og drift, men fremdeles til en svært konkurransedyktig pris.

Industrikompetanse en forutsetning for det grønne skiftet

For å realisere ambisiøse klimamål er vi avhengige av at energiproduksjon oppskaleres industrielt og at ambisiøse energiprosjekter realiseres. Gjennom vårt bidrag til utvikling og gjennomføring av RENEVO sitt prosjekt er vi ikke i tvil om at industrikompetanse er en forutsetning for det grønne skiftet. RENEVO sitt biogassanlegg setter en ny standard for hvordan biogassanlegg skal bygges og industrialiseres. Det har vært en spennende reise å bidra til realisering av dette, og vi håper selvfølgelig at RENEVO vil benytte våre tjenester og kunnskap også i fremtiden, på sin gjennomføring av ytterligere anlegg, både nasjonalt og internasjonalt avslutter Wigum.