Subshore jobber kontinuerlig for å utvikle og omstille deler av våre forretningsstrømmer for å bli et mer bærekraftig selskap. Dette gjør vi gjennom en mer effektiv bruk av ressurser og økt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser. Vi har blant annet utviklet en egen miljøvennlig metode for benyttelse av induksjonsvarme innen resirkulering av metall. Vi har også utviklet nullutslippsteknologi for industrielt korrosjonsarbeid, der vi rengjør overflater med tørris produsert av fanget og oppgradert CO2 fra lokal produksjon av biogass.