I Subshore har vi et veldig stort mangfold blant våre medarbeidere. Vi verdsetter prinsippet om lik lønn for likt arbeid, og sikrer riktige, rettferdige og gode vilkår i en bransje som ikke alltid er like etterrettelig og god på dette området. Vi skal alltid jobbe systematisk for å oppnå våre høye krav til et sosialt trygt og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø. Vi ønsker et arbeidsmiljø som stimulerer til økt forståelse og ønske om gode forhold for alle, som igjen legger til rette for bærekraftig vekst og stabil inntjening for Subshore.