Subshore bygger, oppgraderer og tar i bruk ny teknologi både for å utvikle bærekraftig energiproduksjon for andre og for å kunne benytte oss av bærekraftige energitjenester i vår egen drift. Vi er med på å øke energieffektiviteten, og vil innen 2022 kun benytte fornybar energi i alle våre bygg – som inkluderer kontorer, verksted og opplæringssenter. Det blir benyttet biogass til oppvarming, termisk energi fra biogassproduksjon, i tillegg til strøm fra kraftvarmeproduksjon som benytter råmetan (biogass).