Subshore har alltid jobbet kontinuerlig for å oppnå en jevn kjønnsbalanse i ledende stillinger, og ledelsen i Subshore har i dag en slik balanse. I de ulike tjenestene vi leverer, søker vi alltid å fremme likestilling mellom kjønnene – og har flere kvinner i mannsdominerte yrkesfag. Vi tilrettelegger også for å løfte kvinner frem i ledende stillinger når våre medarbeidere er ute i jobb hos våre partnere, og tilbyr lederkurs for å øke kvinners muligheter til å oppnå stillinger som arbeidsleder eller bas.