Subshoreskolen har etablert et eget introduksjonsprogram for barn og unge, der de får opplæring i deler av Subshores kursprogram. I tillegg til fagrelaterte emner, har programmet en egen del om sosialt ansvar, i tråd med Subshores verdigrunnlag “Bry deg”. Gjennom introduksjonsprogrammet ønsker vi å inspirere til god og rettferdig læring for alle, samt øke nysgjerrigheten for tekniske og yrkesrelaterte fag for fremtiden.