Subshore jobber for å utvikle så gode lokale samarbeid som mulig, da vi klart mener at lokale samarbeid om felles mål er like viktige som globale samarbeid for å nå FNs målsettinger. Det er derfor viktig for Subshore at vi i alle våre samarbeid også inkluderer og samarbeider om bærekraftsmålene, med en felles ambisjon om størst mulig og helhetlig måloppnåelse. Derfor oppfordrer og tar vi initiativ til å inkludere bærekraft i vårt samarbeid med ansatte, kunder, leverandører, interesseorganisasjoner, myndigheter, lag og foreninger.