Subshore er forpliktet til å drive vår forretningsvirksomhet med den aller høyeste grad av integritet, og har svært strenge retningslinjer og nulltoleranse for alle former for korrupsjon og bestikkelser. Gjennom våre avtaler forplikter vi eksterne parter til å følge samme regler og prosedyrer for anti-korrupsjon og anti-bestikkelser som oss. Vi betaler ikke for tilrettelegging, og vi tillater ikke at eksterne parter som handler på vegne av oss gjør dette – selv ikke der det er tillatt etter loven.