Subshore jobber både direkte og indirekte for å redusere og forhindre havforurensing fra landbasert virksomhet. Gjennom implementering av nye tekniske løsninger og arbeidsmetodikker, særlig i vår virksomhet innen demolering og miljøsanering, arbeider vi blant annet systematisk for reduksjon i bruken vår av kjemikalier.