Subshore ser nødvendigheten av umiddelbar handling for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av disse, og har derfor satt et strategisk mål i vår miljøplan om å oppnå en reduksjon på over 50% i CO2-ekvivalenter fra våre aktiviteter innen 2026.