Subshore jobber systematisk for å redusere vår egen og våre samarbeidspartneres miljøpåvirkning, samt oppnå en effektiv og bærekraftig bruk av våre felles naturressurser. Vi videreutvikler tekniske løsninger og arbeidsmetodikker for å oppnå målet om 100% gjenvinningsgrad på materiell og installasjoner, i tett samarbeid med våre partnere. For å nå våre mål, påvirker vi også gjennom styring og krav til innkjøp av varer og tjenester.