Mange av Subshores aktiviteter krever stor bemanning over kortere og lengre perioder. Dette innebærer at vi har muligheten til å åpne arbeidsmarkedet for et stort omfang av ulike arbeidssøkere, fra flere ulike land. Vi bidrar på denne måten til å inkludere og integrere mennesker inn i samfunnet og ut i sysselsetting, mennesker som ellers kunne hatt en større utfordring med å få tilgang til arbeidsmarkedet. På denne måten er vi med å fremmer sosial og økonomisk inkludering, uavhengig av alder, kjønn, rase, nasjonal opprinnelse, m.m.