Tillatelse til arbeid med asbest og asbestholdige produkter